Aktuality

 

ZÁŘÍ

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a děti,

prázdniny se pomalu blíží ke svému konci a ve středu 1. září 2021 se opět společně sejdeme, abychom Vás přivítali v novém školním roce 2021/2022, na který se všichni těšíme. Do mateřské školy přijdou děti, které mateřskou školu již dobře znají, ale také nově nastupující děti, které si budou teprve na školku zvykat. Adaptačním obdobím si budeme ale muset projít všichni - děti, zaměstnanci i rodiče.

Návrat dětí do mateřské školy po epidemii

Loňský školní rok 2020/2021 byl opět poznamenán epidemií covi-19. Mateřská škola byla zasažena různými hygienickými a provozními opatřeními, omezeným provozem, uzavřením mateřské školy, testováním dětí i zaměstnanců, některé děti i zaměstnanci si prošli nemocí covid-19. To vše bude ovlivňovat začátek nového školního roku. Mateřská škola si proto stanovila pro první týdny pobytu v mateřské škole adaptační program pro postupný návrat dětí.

Adaptační období:

V prvních dnech budeme volit volnější tempo, spíše děti jen seznamovat s provozem, pravidelnou činností, denním řádem v MŠ. Pozvolna budeme obnovovat pracovní návyky, získávat děti k účasti na vzdělávání. Zařazovat budeme také aktivity, které mají podpořit vztahy mezi dětmi. Období uzavření mateřské školy mohlo mít vliv na změnu chování. Je důležité proto znovu zopakovat pravidla ve třídě.

Adaptační období dětí nováčků

Vstupem do mateřské školy prožívá dítě velkou změnu - nové prostředí, změna vztahů, změna denního režimu, jiné zvyklosti. Pro snadnější přechod z rodiny do nového prostředí mateřská škola nabízí adaptační program, který se velmi osvědčil a pomáhá zmírnit případné obtíže. Adaptace trvá přibližně týden. Postupně se zvyšují hodiny pobytu dítěte v MŠ.

První den: děti stráví v mateřské škole jednu hodinu s rodiči

Do mateřské školy přijďte mezi 7:30 - 8:00 hodin. V šatně Vás přivítá učitelka a přidělí Vám značku pro Vaše dítě. Dítě přezujete a společně odejdete do třídy, kde proběhne první den Vašeho pobytu dítěte společně s Vámi.

Druhý den: děti stráví hodinu v mateřské škole bez rodičů

Do mateřské školy přijďte ve stejný čas, doma zkuste připravit dítě na to, že to dnes zvládne samo bez Vás.

Třetí den zůstane dítě v mateřské škole do 10:00 hodin.

Postupně by si mělo Vaše dítě na mateřskou školu zvyknout. Každé dítě však bude vstup do mateřské školy prožívat jinak, každá adaptace může mít jiný charakter. Adaptaci Vašeho dítěte konzultujte denně s třídní učitelkou a přizpůsobte délku pobytu jeho schopnostem a potřebám. Chce to čas a trpělivost, dítě si zvykne a začne do školky chodit rádo.

Celkově jsou však počáteční tři měsíce pro dítě víceméně seznamovací, kdy si dítě zvyká na nový režim, nové kamarády, vstřebává pravidla, navazuje kontakty a nachází své místo ve skupině.

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhly věku 5 let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání povinné.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu - Mateřská škola Meziboří.

Zákonný zástupce je povinen zajistit předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně v dopoledních hodinách - alespoň tedy od 8:00 - 12:00 hodin, kdy probíhá hlavní vzdělávací činnost. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu MŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

RSS kanál

Syndikovat obsah