Aktuality

 

ČERVEN

POZVÁNKA NA TŘÍDNÍ SCHŮZKU PRO RODIČE NOVÁČKŮ

Vážení rodiče,

srdečně Vás zvu na třídní schůzku pro rodiče dětí, kteří nastoupí do mateřské školy  od 1. 9. 2020. Schůzka se bude konat na školní zahradě ve středu 17. 6. 2020 od 15:30 hodin v Mateřské škole Žižkova 268 (v dolní části města). Žádám Vás pokud to půjde, aby se dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte.

Lenka Englická zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání.

SEZNAMY DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k neúčasti některých dětí v mateřské škole do konce školního roku Vám tímto způsobem zasílám seznamy dětí na nový školní rok 2020/2021, platné od 1. 9. 2020. Seznamy dětí do jednotlivých tříd obou mateřských škol můžete nalézt v oddíle Dokumenty ke stažení.

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na stránkách mateřské školy v oddíle Dokumenty ke stažení můžete nalézt dokument Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a Seznam školních potřeb. Vzhledem k současné situaci se tak nebude konat třídní schůzka v červnu, ale hned na začátku měsíce září, kde získáte více informací o docházce do Základní školy Meziboří.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MEZIBOŘÍ

Vážení rodiče nováčků, kteří nastoupí do MŠ Meziboří od 1. 9. 2020

oznamuji Vám, že dokument Rozhodnutí o přijetí do Mateřské školy Meziboří můžete nalézt v oddíle Zápis do Mateřské školy.

Ráda bych také uskutečnila třídní schůzku s rodiči nováčků, kterou každý rok mateřská škola pořádá. Vzhledem k současné situaci a některým hygienickým pravidlům bychom třídní schůzku uskutečnili v červnu na školní zahradě a dodrželi tak 2 m rozestupy. Jakmile se tedy oteplí, oznámím Vám termín třídní schůzky emailem a také na stránkách mateřské školy.

OZNÁMENÍ - PLATBY ZA ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ

Vážení rodiče,

oznamuji Vám nové podmínky placení úplaty za předškolní vzdělávání na květen a červen 2020:

Květen 2020 - od úplaty je upuštěno  0,- Kč. Tyto podmínky platí pro všechny děti stějně, tedy pro děti, které do mateřské školy v květnu nenastoupí, ale i pro děti, které nastoupí 25. května do 29. 5. 2020 (budou v MŠ jen 5 dní). Úplatu tedy nikdo neplatí.

Červen 2020 - úplata je stanovena na základní částku 350,- Kč pro děti, které budou navštěvovat v červnu mateřskou školu.

Pro děti, které mateřskou školu již po celý červen navštěvovat nebudou, je opět od úplaty upuštěno  0,- Kč.

Letní prázdniny červenec a srpen: pokud dítě navštěvuje mateřskou školu v době letních prázdnin v červenci a srpnu, je úplata stanovena na základní částku 350,- Kč.

Děti, které mateřskou školou o prázdninách nenavštěvují, úplatu vůbec neplatí 0,- Kč.

Pokud budete chtít získat více informací, můžete zavolat na tel. číslo 607 979 398.

Děkuji Vám Lenka Englická zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání.

PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

Mateřská škola Meziboří znovuotevře obě mateřské školy od pondělí 25. 5. 2020 na základě provozních a hygienických podmínek po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Abychom splnili dané podmínky, můžeme do mateřské školy přijmout jen děti zaměstnaných rodičů. Žádám všechny rodiče, aby se seznámili s dokumentem Provoz mateřské školy v období do konce školního roku 2019/2020, který můžete nalézt na webových stránkách školy v oddíle Dokumenty ke stažení. Zde také naleznete Čestné prohlášení, které předložíte při prvním vstupu do mateřské školy dne 25. 5. 2020.

Děkuji Lenka Englická zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání.

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

v souladu s rozvolňováním vládních opatření v oblasti školství plánujeme znovuotevření mateřské školy od pondělí 25. května 2020, tedy současně s umožněním přítomnosti žáků prvních stupňů základních škol.

Účast dětí na předškolním vzdělávání nebude povinná a bude se řídit obdobnými podmínkami jako u základních škol.

Z důvodu omezeného počtu dětí ve třídě budou do tříd přednostně umisťovány děti zaměstnaných rodičů.

Další podrobné podmínky provozu mateřské školy zveřejníme v týdnu od 4. 5. - 7. 5. 2020.

Aby se naše mateřská škola mohla na tuto situaci co nejdříve připravit, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, kterým chceme zjistit Váš zájem o tuto formu provozu mateřské školy. Dotazník vyplní jen zaměstnaní rodiče a zašlou na emailovou adresu ms.mezibori@seznam.cz.

Dotazník můžete nalézt na webových stránkách mateřské školy v oddíle Dokumenty ke stažení.

Děkuji Lenka Englická zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ  ŠKOLY MEZIBOŘÍ -  2. května - 14. května 2020

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Meziboří pro školní rok 2020/2021 se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu uskuteční v termínu od 2. května do 14. května 2020 a bude probíhat nekontaktním způsobem bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Důležité informace a potřebné dokumenty, které je nutné vyplnit, naleznete na stránkách mateřské školy v oddíle zápis do MŠ:

Informace  k zápisu

Žádost o přijetí do mateřské školy

Prohlášení o očkování

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu ms.mezibori@seznam.cz nebo telefonicky na tel. čísle 607 979 398, 476 747 445.

Lenka Englická zástupkyně ředitele pro PV.

PLATBY ZA STRAVNÉ A ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče, sděluji Vám nové podmínky platby za úplatu za předškolní vzdělávání:

Březen/2020 - úplata se snižuje na 175,- Kč

Duben/2020 - od úplaty je upuštěno. Pokud by se mateřská škola otevřela znovu  v průběhu měsíce, je výše úplaty stanovena taktéž na polovinu běžné výše úplaty.

Pokud jste již zaplatili úplatu za březen v plné výši 350,- Kč, bude Vám druhá polovina úplaty vrácena.

Pokud jde o stravné a nechcete zálohu na stravné za duben 2020 platit, také nemusíte.

Celý dokument - Oznámení o výši úplaty v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, můžete nalézt na webových stránkách MŠ v oddíle Zápis do MŠ.

Lenka Englická zástupkyně ředitele pro PV.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

    

   

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

RSS kanál

Syndikovat obsah